Vi udsættes for i gennemsnit over 15.000 reklamer eller budskaber i døgnet. De proppes ned i vores post-kasser og hjerner og vælter ind over os fra nettet, mailen, tv, blade, aviser osv. Det gør det vanskeligt at trænge igennem for den, der har noget vigtigt på hjerte.
Skal dit budskab nå ud, så er det først og fremmest vigtigt, at det er enkelt og klart. Det er mit speciale - at skrive i klar tale. Jeg forfatter tekster fra bunden af. Og jeg gennemskriver tungere tekster, som trænger til at blive løftet, renset eller udtrykt i et klarere sprog.

Jeg arbejder med:

• Artikler til blade og magasiner
• Pressemeddelelser
• Pjecer, foldere etc. (fra idé til tryk)
• Skrivning/redigering af taler/beretninger
• Tekster til hjemmesider
• Skrivning/redigering af bøger (fra idé til    tryk)